PROJECTE:

Elna Maternity Center

Elna Maternity Center és un consorci de diverses entitats amigues, per a donar un servei integral a un total de 100 persones, dones refugiades embarassades i/o amb nens/as lactants en situació d’extrema vulnerabilitat a Atenas.

A Elna Maternity es promou l’apoderament, l’educació sexual i afectiva, l’autonomia i autogestió i la interculturalitat tenint molt en compte l’enfocament de gènere i basat en drets humans. És un projecte feminista i d’empoderament de la dona

Es treballa amb una metodologia participativa i està gestionat per un equip format per persones voluntàries i una coordinadora del projecte. A Elna es realitza el seguiment de tots els processos legals i burocràtics, l’assistència sanitària, escolarització i la seva integració en la societat d’acolliment. L’Associació PROOZONTAS TIN EIRINI és la nostra contrapart a Atenes.

Els nostres objectius són: 

Brindar protecció i atenció a les persones refugiades especialment vulnerables, dones refugiades embarassades i/o amb nens/es lactants, creant unes condicions de vida digna.

Proporcionar atenció mèdica , seguiment de l’embaràs i el postpart, atenció psicològica i medicina general. 

Promoure la participació i l’autogestió. 

Contribuir a la millora de la situació educativa dels nens i nenes.