Què fem?

Lleida pels Refugiats realitza accions de denúncia, conscienciació i col·laboració amb voluntaris en solidaritat amb les persones refugiades.

1

Organitzem activitats de sensibilització i denúncia.

2

Duem a terme accions de suport a les persones refugiades.

3

Actuem davant les emergències humanitàries.

4

Treballem en xarxa amb altres entitats tant a nivell local i internacional.

5

Planifiquem, gestionem i executem sobre el terreny projectes propis i/o projectes amb altres entitats.

6

Realitzem la logística de recollida i enviament de materials a nivell nacional i internacional.

Tots els nostres projectes, activitats i accions estan encaminades a l’assoliment d’aquests objectius tal com queda recollit en els Estatuts de l’associació en què es recull per exemple el següent:

Article 2
“Col·laborar activament en la Defensa dels Drets Humans de tots els éssers humans en situació d’injustícia”, “Col·laborar en la construcció d’una convivència intercultural justa”, “Realització, producció i implementació de projectes multidisciplinaris, activitats i accions relacionades amb drets humans, desigualtat i injustícia’’

Actualment comptem amb una xarxa de voluntariat àmplia d’aproximadament unes 35/40 persones que participen activament, de diferents edats i provinents de diferents sectors de la societat, sobretot de l’àmbit educatiu, social i sanitari.