QUI SOM?

Som una associació lleidatana que treballa in situ i en xarxa amb altres entitats per tal de fer arribar l’ajuda allà on més es necessita.

Una associació…

…amb història

Naixem com a plataforma l’any 2016 i ens constituïm com associació l’any 2017.

…de persones vountàries

Ens definim com “una associació integrada per persones voluntàries preocupades per la injusta realitat social.

…amb iniciativa

Impulsem iniciatives dirigides a les persones migrades i refugiades que es troben en una situació d’extrema vulnerabilitat aportant eines per al seu apoderament i dignificant les seves condicions de vida.

…pels Drets Humans

Treballem pel respecte dels drets humans recollits en la Declaració Universal com el dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat, el dret a la protecció i a sol·licitar asil, el dret a la llibertat de pensament i expressió, el dret a l’educació i a un nivell de vida digne i a la protecció de dones i nens com a col·lectius més vulnerables.

Els nostres valors

Els nostres valors són: solidaritat, compromís, no discriminació i transparència. També ens defineixen el respecte i l’honestedat, entesa com la coherència entre les nostres accions i la nostra missió. Pretenem que la nostra activitat sigui un fidel reflex dels nostres valors.

La nostra missió

La nostra missió és la de col·laborar en la millora de la societat a través de la solidaritat amb els col·lectius més vulnerables i l’atenció a les persones refugiades mitjançant accions de sensibilització, denúncia i actuacions de suport a les persones refugiades.