Taun Sàhara

Història del projecte

Al 2018 vam iniciar aquest projecte als campaments sahrauís per tal de millorar l´educació i promoure l´esport a les escoles. S´han realitzat ja diferents viatges, jornades formatives pels mestres sahrauís , així com un intercanvi d´experiències en els campaments amb mestres lleidatans. Aquest projecte compta amb el vistiplau del ministeri d´educació sahrauí i de la Universitat de Lleida plasmat en la signatura d´ un conveni amb el ministerio de educación sahrauí. Així mateix s´ha iniciat l´elaboració d´un mètode d´ espanyol per les escoles de primària que ja s´està implementant. Es va organitzar la Caravana Catalana al Sahara 2020 gràcies a la donació de cinc camions i la col·laboració de les entitats catalanes que treballen per la causa saharaui.

OBJECTIU GENERAL:
L’objectiu principal del projecte és promoure i millorar l’educació com una eina per reforçar l’autonomia en la wilaya (ciutat) del Aaiun als campaments de refugiats sahrauís.

OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S:
Per arribar a aquest objectiu, es proposen diferents objectius específics:
– Fomentar la reflexió sobre la pràctica docent mitjançant l’intercanvi d’experiències pedagògiques de mestres lleidatans i sahrauís a l’Aaiun i Lleida.
– Treballar per una educació basada en la igualtat d’oportunitats i en la diversitat.
– Contribuir a la millora de les eines materials i pedagògiques de les escoles.
– Facilitar la difusió i la integració de les metodologies desenvolupades assegurant la seva sostenibilitat en el temps. (Utilitzant els recursos disponibles als campaments).
– Sensibilitzar a la societat catalana sobre la realitat sahrauí i la necessitat de defensar els seus drets.

La realitat actual de pandèmia i guerra que està patint la població sahrauí afecta de manera especial als/les infants sahrauís i és per això que hem de continuar treballant conjuntament per l’educació d’aquestes nenes i nens.