PROJECTE:

Taun Sàhara

La pandèmia i la guerra que està patint la població sahrauí afecta de manera especial als/les infants sahrauís. Per això continuem treballant conjuntament per l’educació d’aquestes nenes i nens.

Al 2018 iniciem aquest projecte als campaments sahrauís per tal de millorar l’educació i promoure l’esport a les escoles. Es realitzen diferents viatges, jornades formatives pels mestres sahrauís, així com un intercanvi d’experiències en els campaments amb mestres lleidatans. Aquest projecte compta amb el vistiplau del Ministeri d’Educació sahrauí i de la Universitat de Lleida plasmat en la signatura d´un conveni amb el Ministeri d’Educación sahrauí. Així mateix iniciem l’elaboració d’un mètode d’espanyol per les escoles de primària que ja s’està implementant. Es va organitzar la Caravana Catalana al Sahara 2020 gràcies a la donació de cinc camions i la col·laboració de les entitats catalanes que treballen per la causa saharaui.

OBJECTIU GENERAL

L’objectiu principal del projecte és promoure i millorar l’educació com una eina per reforçar l’autonomia en la wilaya (ciutat) del Aaiun als campaments de refugiats sahrauís.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

A/

Fomentar la reflexió sobre la pràctica docent mitjançant l’intercanvi d’experiències pedagògiques de mestres lleidatans i sahrauís a l’Aaiun i Lleida.

B/

Treballar per una educació basada en la igualtat d’oportunitats i en la diversitat.

C/

Contribuir a la millora de les eines materials i pedagògiques de les escoles.

D/

Facilitar la difusió i la integració de les metodologies desenvolupades assegurant la seva sostenibilitat en el temps. (Utilitzant els recursos disponibles als campaments).

E/

Sensibilitzar a la societat catalana sobre la realitat sahrauí i la necessitat de defensar els seus drets.