Transparència

En aquesta secció trobaràs els nostres comptes, les col·laboracions i els documents de l’associació. Vetllem per fer de la transparència un dels pilars de la nostra entitat.

En aquest enllaç podreu visualitzar el balanç econòmic de l’associació.

En aquest enllaç podreu visualitzar els estatuts de la nostra associació.

Clicant aquí podreu descarregar-vos el nostre Pla de Voluntariat.

Clicant aquí podreu descarregar-vos la Planificació Estratègica.

Visiteu la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat

Per a assegurar el compliment normatiu en relació a la transparència i la difusió sobre la seva activitat complim amb els requisits establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, també prioritzem el compliment de la Llei orgànica 3/2008 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. En relació a aquest Reglament, per a poder assegurar el seu compliment implementem les següents accions i avisos en la nostra pàgina web: Un avís de consentiment de cookies apropiat, una declaració de cookies actualitzada i específica, un emmagatzematge segur de tots els consentiments atorgats i habilitació de la revocació del consentiment.

Col·laboradors

Treballem en xarxa